Kosár tartalma (0 termék)

  BENEFITT RECEPTVERSENY NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA


  1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

  A nyereményjáték (a továbbiakban ”Játék”) szervezője a BGB Interherb Kft. 1136 Budapest, Tátra utca 25. Százados u. 18) (a továbbiakban ”Szervező”).
  Ezt a Játékot semmilyen módon nem szponzorálja, nem támogatja, nem adminisztrálja a Facebook.
  A játékban való részvétellel Ön megerősíti, hogy elolvasta a játékszabályzatot.

  2. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

  2023. február 10-28-ig.


  3. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

  A Játékban 18. életévüket betöltött természetes személyek (a továbbiakban ”Játékos”) vehetnek részt, kivéve a Szervező alkalmazottai és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1 pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
  Személyenként több jelentkezés is lehetséges.

  4. A JÁTÉK LEÍRÁSA

  A Játékban történő részvételhez a Játékosnak a Szervező https://www.facebook.com/benefittreform oldal tetején rögzített nyereményjáték poszt alá kommentben el kell küldeni egy általa bármely DM áruházban a Benefitt gluténmentes palacsinta lisztkeverék termékről készített képet a játék időtartama alatt.

  Megjegyzés: A játékban kizárólag a megadott FaceBook oldalra, a játékos saját készítésű fotóit tartalmazó nevezések vesznek részt.

  A játék részvételi és játékszabályzata az alábbi oldalon érhető el:

  https://www.benefittreform.hu/nyeremenyjatek/

  5. NYEREMÉNYEK

  A fődíj egy 10 000 Ft. értékű Benefitt kupon, amit a benefitt.hu webáruházban vásárolhat le a szerencsés nyertes egy hónapon belül.

  6. SORSOLÁS

  Szervező a Játék időtartama alatt a játékban résztvevő Játékosok közül 2023.03.01. 12 óra 00 perckor, 2 (kettő) tagú sorsolási bizottság (a továbbiakban: ”Sorsolási Bizottság”) jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással sorsolja ki az 1 db fődíj nyertest, illetve egy tartaléknyertest.

  A sorsolás helyszíne a Szervező székhelye (cím: 1136 Budapest, Tátra utca 25.). A sorsoláson jelen lévő Sorsolási Bizottság tagjait a Szervező az alkalmazottai közül választja ki. A Sorsolási Bizottság biztosítja a sorsolás játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a kisorsolt nyereményt, a nyertes Játékosok nevét, illetőleg a tartaléknyertes Játékos nevét.

  A nyerteseket a Szervező 2023.03.01. napján értesíti privát üzenet formájában. A nyertesnek a nyereményért válasz üzenetben kell jelentkeznie a kisorsolásakor részére küldött értesítéstől számított 30 napon belül. A nyereményt a nyertes elektronikus úton kapja meg az értesítést követő 30 napon belül. Amennyiben a nyertes határidőben nem jelentkezik a nyereményért, úgy a soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. A tartaléknyertesre az előbbi értesítési és nyereményátadási szabályok az irányadóak.

  A Szervező a nyertes nevét a www.benefitt.hu Facebook oldalán közzé teheti a sorsolást követően. A Játékosok a Játékban való részvétellel ebbe automatikusan beleegyeznek.

  A játékos azzal, hogy jelentkezik a játékra és feltölti a képet, automatikusan hozzájárul, hogy az általa képet Szervező teljes körűen, bármilyen korlátozások nélkül felhasználja.

  7. ADÓZÁS ÉS KÖLTSÉGEK

  A Nyereménytárgyat terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adókötelezettségének rendezésén kívül a nyereménytárggyal kapcsolatban további kötelezettség nem terheli.

  A Nyeremény kézbesítésével járó futárköltséget, postaköltséget szintén a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a Nyeremények átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a Játékost terhelik.

  8. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL

  A résztvevők a Játékkal és a Nyereményekkel kapcsolatos további információért az info@benefittreform.hu e-mail címre írhatnak.

  9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

  A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének Szervezőn kívül álló okból való elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
  Bármilyen a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.
  Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a Nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.
  Az adatok kezelője a Szervező, aki a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.
  Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.
  A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal.
  A Nyereményen feltüntetett logók a Nyeremény gyártójának bejegyzett védjegye.

  Iratkozz fel!

  Feliratkozás után értesülést kapsz az újdonságainkról, legújabb hasznos ötleteinkről.